První písecký velkoobchod, spol. s r.o. (https://www.drogerie-ppv.cz/)
«

AMARIT-BARVA STINICI NA SKLENIK 5kg modr

AMARIT-BARVA STINICI NA SKLENIK 5kg modr
kód zboží: 108313
DPH: 21%
bez DPH: 417,15 Kč
s DPH: 505 Kč
dostupnost: skladem
balení: 1ks
+ks
-

Popis AMARIT-BARVA STINICI NA SKLENIK 5kg modr

Popis
AMARIT modrý se používá pro stínící nátěry skleníků a pařenišť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Ochranný nátěr zamezující průniku a účinkům prudkého slunečního záření. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

ochranný nátěr zamezující průniku a účinkům prudkého slunečního záření
jednoduše odstranitelný v případě potřeby
Použití barvy na skleníky:

Používá se pro stínicí nátěry skleníků a pařenišť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Před použitím se barva důkladně rozmíchá.

Vydatnost barvy na skleníky:

cca 25 - 40 m2 / 1 kg naředěné barvy na 1 nátěr.

Způsob aplikace barvy na skleníky:

Štětka, stříkání

Pracovní postup stínící barvy na skleníky:

1.) Pro nátěry se barva připravuje naředěním vodou v poměru 1 díl barvy a 1 až max. 2 díly vody.
2.) Barva se opět řádně promíchá a je připravena ihned k použití.
3.) Takto připravenou barvu je nutno občas promíchávat (možná sedimentace) a zpracovat do 24 hodin.
4.) Nátěr se provádí štětcem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách.
5.) Čerstvě natřený nátěr musí být min. příštích 24 hodin uchráněn před vydatnějším deštěm!
6.) Zaschlý nátěr odolává dešti, lze jej však mechanicky odstranit (např. kartáčem a teplou vodou).
7.) Životnost nátěru na skle se předpokládá pouze sezónní.
8.) Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 C.

Manipulace barvy na pařníky:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.