První písecký velkoobchod, spol. s r.o. (https://www.drogerie-ppv.cz/)
«

MILENE 300ml OSVEZ.VZDUCHU LESNI

MILENE 300ml OSVEZ.VZDUCHU LESNI
kód zboží: 330156
DPH: 21%
variantabez dphs dph 
celé balení25,56 Kč31 Kč
bal+
-
maloodběr26,33 Kč32 Kč
ks+
-
dostupnost: skladem
balení: 24ks

Popis MILENE 300ml OSVEZ.VZDUCHU LESNI

Miléne osvěžovač vzduchu v suchém rozprašovači s vůní lesa. Neutralizuje pachy, příjemně provoní prostor a obsahuje esenciální oleje.
Použití: Osvěžovač vzduchu před použitím protřepejte. Uchopte nádobu svisle a rozprašujte směrem do středu místnosti. Nestříkejte přímo na potraviny a textil.
Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevdechujte aerosoly. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
Miléne Les 2v1 osvěžovač vzduchu sprej 300 ml